OM FAMILJEN WOLF

Fem generationers erfarenhet

Familjen Wolf har över 180 års erfarenhet av att tillverka etuier, skrin och väskor. Läs mer om historiken nedan.

Milstolpar

1834 – Philip Wolf I

Den tyska silversmeden Philip Wolf upptäckte att hans silverbestick sålde mer om de presenterades i vackra etuier. Så snart han insåg att han sålde fler etuier än silverbestick fokuserade han på att utveckla etuidesignen, och startade företag i Hannau. Philip började även att tillverka smyckeskrin, dessa var inte enbart mycket vackra utan tjänade också till att skydda juvelerna.

1894 – Skandinaviska Etuifabriken

Philip Wolf II jobbade länge som lärling hos Philip I. Efter att ha tillbringat en trevlig sommar i södra Sverige blev han övertygad om att flytta till Malmö. Där etablerade han sin egen verkstad ”Skandinaviska Etuifabriken”. Vid industri- och hantverksutställningen i Malmö 1896 fick Skandinaviska Etuifabriken en särskild utmärkelse för gott hantverkskunnande. Sönerna Philip III och Ernst engagerade sig båda i familjeföretaget.

1930 – Expansion till nya marknader

Philip Wolf III var fast besluten att expandera företaget till nya marknader. Efter andra världskrigets slut reste han därför till USA för att försöka sälja etuier för klockor och smycken till nya marknader. Det tog lång tid att nå framgång eftersom varje resa till sjöss över Atlanten tog upp till en månad.

1936 – Stockholms Etui- och koffertfabrik AB

Brodern Ernst flyttade 1936 till Stockholm och grundade där Stockholms Etui- och koffertfabrik AB, fokuserade mer på tillverkning av demonstrationsväskor och uppackningskoffertar. Sönerna Lennart och Robert Wolf övertog företaget 1977 och öppnade nuvarande butik på Atlasgatan 4 år 1986. I samband kom Roberts son Christopher att involveras i verksamheten.

1962 – Etablering i London

Philip IV, den äldste av Philip IIIs söner, emigrerade till England för att starta en ny fabrik. Denna automatiserade fabrik tillsammans med Skandinaviska Etuifabriken kom att sysselsätta över 300 personer och utvecklades till att bli den största tillverkaren av smyckeskrin i hela Europa.

1988 – Etablering i USA

Philip IVs son Simon Wolf (kusin till Robert och Lennart Wolf) expanderade företaget i Nordamerika och etablerade varumärket Wolf1834, som fokuserar på etuier för klockor och smycken samt klockuppdragare (watch winders)